Sorteer op

WON-Docentendag - 24 november 2017

Op 24 november 2017 vindt de jaarlijkse WON-Docentendag plaats.
Een dag speciaal voor WON-Docenten om samen te werken aan een interessant WON thema en kennis te krijgen vanuit verschillende experts.

WON-manifestatie - 13-10-2017

Op vrijdag 13 oktober is het zover: op locatie van de Radboud Universiteit Nijmegen vindt de landelijke WON-manifestatie plaats. Op deze dag staat de wetenschap centraal, en in het bijzonder de winnaars van de regionale finales.

Bijeenkomst Schoolleiders

Donderdag 21 september 2017 trappen de schoolleiders van WON-scholen en nieuwe cursusjaar af met een bijeenkomst.
Het moment om met elkaar even terug en vooruit te kijken. We staan stil bij onze eigen rol.

Heimiddag 2017, over samenwerking, ambities en belangen

Op 13 april vond de Landelijke WON Heimiddag 2017 plaats.
Net als veel deelnemers kijken wij positief terug op deze middag. WON beschouwt de middag dan ook als de opmaat voor dat regionale gesprek.

Aanmelden leergang onderzoeksdidactiek voor WON-Docenten

Ook in 2017-2018 kunnen docenten van WON scholen deelnemen aan de leergang onderzoeksdidactiek: leerlingen begeleiden in het leren onderzoeken.

Heimiddag - 13 april voor Schoolleiders, WON-Coördinatoren en Regiocoördinatoren

Op donderdag 13 april komen Schoolleiders, Coördinatoren en Regiocoördinatoren van WON scholen uit het hele land samen. Die dag gaan ze zelf weer even de schoolbanken in tijdens een soort studiedag, de Heimiddag.

Nieuwe Sub Regio Midden breidt zich uit!

Eind november werd de samenwerkingsovereenkomst getekend met het Corderius college. Zij werden lid van de nieuwe Sub regio midden. Inmiddels is de regio verder uitgebreid en hebben we nog meer nieuwe scholen mogen verwelkomen!

WON-manifestatie 2016

De WON-manifestatie is een jaarlijkse wedstrijd voor leerlingen van alle WON-scholen. Leerlingen presenteren tijdens deze wedstrijd hun eigen onderzoek. Zo delen zij met elkaar kennis en expertise op het gebied van onderzoekend leren en leren onderzoeken.

Zelfevaluatie kwaliteitszorg WON

WON scholen zetten in 2016-2017 het nieuwe kwaliteitskader in gang. In alle regio’s is of wordt op korte termijn een start gemaakt met de zelfevaluatie.