Studium Generale academisch schrijven op het Rythovius College

Uit veel onderzoeken blijkt dat nieuwsgierigheid iemands leervaardigheden en vermogen om nieuwe informatie vast te houden vergroot. Om die reden is er op de vwo-afdeling van het Rythovius College een academische route ontwikkeld om de leerlingen beter voor te bereiden op wetenschappelijk onderwijs.

Lees verder

In de media: Steeds meer middelbare scholen in de regio leiden hun leerlingen op tot wetenschappers in de dop

De collegezaal is tegenwoordig niet meer perse de eerste plek waar studenten kennismaken met onderzoek doen. Steeds meer middelbare scholen in de regio brengen hun leerlingen de eerste beginselen van de wetenschap bij. Het doel: hun vwo-leerlingen (nog) beter beslagen ten ijs laten komen op de universiteit.

Lees verder

‘Delen is de basis van WON’

De waarde van het WON-netwerk voor beginnende én ervaren scholen
Netwerksamenwerking vormt de basis van WON. Hoe dit er in de praktijk uitziet verschilt. Een mooi voorbeeld vinden we bij WON-school het Stedelijk Gymnasium van ’s-Hertogenbosch, lid sinds schooljaar 2019-2020.

Lees verder

WON-filmpjes over onderzoeksvaardigheden

Begin 2019 heeft WON in samenwerking met tekenbureau Bord & Stift het eerste filmpje over Leren Onderzoeken uitgebracht. In dit filmpje worden de stappen voor het maken van een goede onderzoeksvraag op een toegankelijke wijze uitgelegd. De reacties van leerlingen en docenten waren onverdeeld enthousiast. Inmiddels zijn er (februari 2020) vier filmpjes klaar!

Lees verder

Succes op de universiteit begint bij je WON-docent

WON in gesprek met onderwijskundige dr. Petrie van der Zanden (RU), Op 5 november 2019 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit op haar onderzoek naar succesfactoren bij eerstejaars studenten. Regiocoördinator John Tholen ging met haar in gesprek.

Lees verder

Meer WON in jouw school

Regio MidWest ontwikkelt een online-cursus voor docenten die zich aangetrokken voelen tot de vrijheid van onderzoekend leren én naar houvast zoeken om de kwaliteit van onderwijs te bewaken.

Lees verder

Werkplaats voor WON-docenten

Afgelopen november presenteerde de PLG ‘academische vaardigheden’ uit Regio Midden tijdens de docentendag een boekje met 'docentenbladen'. Om de principes van dit boekje kunnen delen wordt hier vervolg aan gegeven in een werkplaats voor WON-docenten.

Lees verder

Verkenning van mogelijkheid WON-eigen vak: Wetenschapsorientatie.

WON-scholen willen de mogelijkheid onderzoeken voor erkenning van een WON-eigen vak. Op deze manier zouden WON-leerlingen in de bovenbouw het WON-programma kunnen afsluiten met een examen. Dit initiatief is een goed voorbeeld van de betekenis van partnerschap in ons netwerk.

Lees verder

Wetenschapsorientatie in literatuuronderwijs

LitLab is aan de Universiteit Utrecht ontwikkeld als een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. LitLab werkt graag samen met docenten Nederlands.

Lees verder