Home > Jury regiomanifestatie > Frank Vijg.

Frank Vijg.

Mijn naam is Frank Vijg en ik ben directeur Thorbecke havo-vwo Rotterdam.

Na mijn Rechtenstudie heb ik door de jaren heen management, journalistiek en presentatiewerk met elkaar gecombineerd.
De rode draden in die verschillende werkzaamheden zijn nieuwsgierigheid, verwondering en het vermogen om ook de meest ingewikkelde gedachten begrijpelijk te kunnen verwoorden.
Daarin zit wat mij betreft ook de waarde van de WON-activiteiten bij ons op school.
Nu het aankomt op de presentaties, dus op het begrijpelijke woorden geven aan die nieuwsgierigheid en verwondering, draag ik graag mijn steentje bij in de jurering.
En ik verwacht er weer veel van te kunnen leren van leerlingen op weg naar een wetenschappelijke carrière!