Home > Jury regiomanifestatie > Robbert Rademakers

Robbert Rademakers

Ik ben Robbert Rademakers, docent en onderzoeker Economie aan de Radboud Universiteit. Mijn onderzoek richt zich op de rol van sociale groepen (e.g., verschillende nationaliteiten) binnen de economie. We weten dat de sociale groepen waar jij bij hoort bepalend zijn voor, bijvoorbeeld, wie je vrienden worden of waar je later gaat wonen. Helaas hebben deze groepen, zoals nationaliteit, ook nog steeds invloed op je baan- of onderwijskansen. Daarom probeer ik te bepalen hoe makkelijk mensen kunnen veranderen van sociale groepen maar ook waarom en hoe mensen dat kunnen doen.

Ik vind het leuk om te jureren bij de WON-manifestatie omdat het inspirerend is om te zien dat kritische en creatieve scholieren zich inzetten voor de wetenschap. Deze kritische en creatieve houding maakt het mogelijk dat jonge wetenschappers soms met veel betere oplossingen komen voor problemen waar oudere wetenschappers zich al jaren over buigen.