Praktische informatie
  • De Leergang Onderzoekend Leren (SPOC) vindt doorgang bij minimaal 40 deelnemers. 
  • De cursus bestaat uit 4 thema’s. De inhoud van deze thema’s wordt aangeboden op een besloten platform.  
  • Naast toegang tot het platform en (digitale) ondersteuning van Mariet Vrancken bestaat de scholing uit een startbijeenkomst en 4 intervisiebijeenkomsten. De intervisiebijeenkomsten vinden plaats op WON-scholen, in groepen van minimaal 6 en maximaal 20 docenten. 
  • Actieve deelname aan de leergang vraagt ongeveer 1 uur per week. Per thema wordt 4 weken de tijd genomen. De scholing start in september 2024 en eindigt in april 2025. Het platform blijft toegankelijk tot september 2025. We adviseren deelname met minimaal 3 docenten van een school. 
  • Iedere deelnemende school heeft een cursusleider. De cursusleider is het aanspreekpunt voor de organisatie, heeft oog voor actieve betrokkenheid van de deelnemers en organiseert (bijvoorbeeld eens per 2 weken) gezamenlijke momenten voor studie of reflectie. 
  • De kosten voor deelname zijn €575,- per deelnemer.