Promotieonderzoek Petrie van der Zanden - Het succes van eerstejaarsstudenten aan de universiteit.

‘Vwo-docent kan al bijdragen aan het studiesucces van eerstejaars student’ kopt het artikel op de website van de RU.nl Petrie van der Zanden deed onderzoek naar het studiesucces van eerstejaarsstudenten op de universiteit.

Lees verder

WON School in het nieuws! Wetenschapsoriëntatie op het Maaswaalcollege

De bestuurcommissie Wetenschaps Oriëntatie van de NVON is in de afgelopen jaren langs geweest bij een aantal WON-scholen waaronder het Maaswaal. Dit jaar publiceerde zij in de NVOX een mooi artikel!

Lees verder

NVON organiseert inspiratiemiddag/avond Wetenschapsoriëntatie

Tijdens deze inspiratiemiddag wordt er onder andere stilgestaan bij nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en en de ethische aspecten en morele dilemma's hierbij.

Lees verder

WON manifestatie 2019

Met ruim 200 enthousiaste leerlingen, docenten, ouders en juryleden was WON woensdag 25 september te gast bij de OBA (Oosterdok) voor de WON manifestatie 2019.

Lees verder

Onderzoekend leren’, hoe doe je dat?

In februari 2018 vond op het Jan Arentsz College in Alkmaar de docentendag van regio Midden plaats. Deze werd geopend met een inspirerend verhaal van Prof. Dr. Juliette Walma van der Molen, verbonden aan de Universiteit van Twente, vakgebied docentontwikkeling.

Lees verder

WON en de Staat van het Onderwijs 2019

Onlangs presenteerde de Onderwijsinspectie haar rapport over de Staat van het Onderwijs. WON ondersteunt de reactie van het Profielenberaad hierop.

Lees verder

Wetenschapsoriëntatie op RSG Simon Vestdijk in Harlingen

Het vak ‘algemene wetenschappen’ was reeds lang ingeburgerd, als extra voor vwo-leerlingen. Er was al een jarenlange traditie om de doelen van wetenschapsoriëntatie na te streven. Sinds we een aantal jaren geleden aansluiting vonden bij de WON-academie1 kreeg dit voornemen vastere vorm in de school, onder andere door uitwisseling met andere scholen.

Lees verder

WON-projecten

Regio’s hebben sinds vorig jaar de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor gezamenlijke projecten: projecten die uitgevoerd worden door een regio om waardevolle WON-producten te ontwikkelen voor het hele netwerk. Dit heeft geleid tot twee mooie trajecten.

Lees verder