Home > Nieuws > Aanmelden leergang onderzoeksdidactiek voor WON-Docenten

Aanmelden leergang onderzoeksdidactiek voor WON-Docenten

WON vindt professionalisering en ontwikkeling van de WON docenten erg belangrijk.
Ook in 2017-2018 kunnen docenten van WON scholen deelnemen aan de leergang onderzoeksdidacaiek: leerlingen begeleiden in het leren onderzoeken.

De eigen ervaring van docenten met het doen van onderzoek binnen hun eigen vak (alfa, bèta, gamma) is het startpunt. Van daaruit bieden we een (theoretisch gefundeerd) praktisch kader om leerlingen te ondersteunen bij het leren onderzoek doen. Wat is ‘goed’ onderzoek, en hoe leer je leerlingen dat aan? Per fase in het onderzoekstraject wordt nagegaan welke (denk-)activiteiten leerlingen moeten uitvoeren, en hoe je als docent die activiteiten bij leerlingen kunt uitlokken en ondersteunen. De eerste fase van een onderzoekstraject krijgt daarbij veel aandacht: het uitdenken van onderzoeksvragen, en het komen tot een effectief en uitvoerbaar onderzoeksplan). We oefenen met het ontwerpen en uitproberen van kleine en grotere onderzoeksopdrachten die vanaf de brugklas bruikbaar zijn. Een belangrijke vraag daarbij is hoe je een opbouw kunt aanbrengen in de complexiteit van onderzoeks- en ontwerpopdrachten door de leerjaren heen.
Op het WON platform vinden docenten meer informatie over de leergang.
Belangstellende WON docenten kunnen zich melden bij hun eigen schoolleider of WON-coördinator.