Home > Nieuws > Het aantal WON scholen breidt uit!

Het aantal WON scholen breidt uit!

WON kan rekenen op een toenemende belangstelling. Wetenschapsvorming is een thema in veel scholen voor voortgezet onderwijs. Zij zoeken naar good practices en naar de mogelijkheden om samen met andere partners inhoudelijk, pedagogisch en didactisch een aansprekend en uitdagendĀ  programma vorm te geven. Scholen rondom Amersfoort en Amsterdam starten begin 2017 samen een nieuw netwerk, rond de bestaande WON-regio Midden. In Noord-Oost Nederland hernieuwen de bestaande partners hun samenwerking en vindt een verkenning plaats met nieuwe partners. Wetenschap is hot! En WON zet zich in voor duurzame verankering in het onderwijs op het vwo.