Home > Nieuws > Bijna 100 WON docenten professionaliseren zich in het onderzoekend leren, leren onderzoeken!

Bijna 100 WON docenten professionaliseren zich in het onderzoekend leren, leren onderzoeken!

Net als in het afgelopen cursusjaar zijn ook in 2016-2017 bijna 100 docenten begonnen aan een leergang via de Universiteit van Utrecht om zich te ontwikkelen in het begeleiden van onderzoek. Centraal staat de didactiek van het leren onderzoeken binnen het eigen vakgebied van de docent. Een mooi en intensief traject dat binnen de scholen van WON zeker haar vruchten afwerpt; de kritische onderzoekende attitude en de onderzoeksvaardigheden van de professional voor de klas brengen we gezamenlijk naar een hoger niveau!

Via een train-de-trainers programma leidt WON via de Universiteit van Utrecht nu ook haar eigen trainers op. Dit moet bijdragen aan een intensivering van de kennisdeling en professionalisering binnen en tussen de regio’s van WON. Dat is een belangrijk aspect van WON als lerend netwerk.