Home > Nieuws > Heimiddag – 13 april voor Schoolleiders, WON-Coördinatoren en Regiocoördinatoren

Heimiddag – 13 april voor Schoolleiders, WON-Coördinatoren en Regiocoördinatoren

Op donderdag 13 april komen Schoolleiders, Coördinatoren en Regiocoördinatoren van WON scholen uit het hele land samen. Die dag gaan ze zelf weer even de schoolbanken in tijdens een soort studiedag, de Heimiddag.

We timmeren als WON behoorlijk aan de weg en de middag staat dan ook in het teken van de doorontwikkeling van WON als netwerkorganisatie.WON ambieert het om een creatief lerend netwerk te zijn. In dit proces zijn schoolleiders en (regio)coördinatoren zeer belangrijke schakels.
Het centrale thema van de Heimiddag is; leiderschap in netwerken. Onder leiding van deskundige adviseurs verkennen ze deze dag het thema door een interactieve discussie over belangen, posities, loyaliteiten en ambities. Aan het eind van deze middag zijn meer inzichten verkregen in hoe we WON als creatief en lerend netwerk nog beter kunnen laten functioneren.
Weer een belangrijke stap voorwaards om ons (W)ONderwijs op de kaart te zetten!