Home > Nieuws > Het digitaal platform gaat op de schop!

Het digitaal platform gaat op de schop!

Veel WON-collega’s hebben in de afgelopen jaren ervaren dat ons digitale platform niet het beoogde succes is. In lijn met de visie van destijds is het platform enkele jaren geleden ontwikkeld met het doel de ‘interactieve samenwerking’ tussen scholen te stimuleren. Echter, ondersteunde het platform de mogelijkheid werkelijk (online) kennis, ervaringen en materialen uit te wisselen niet voldoende. Dus is het tijd voor iets anders en gaan we op zoek naar wat wél werkt! Een systeem dat past bij WON en dat faciliteert dat we elkaar kunnen inspireren, helpen en informatie kunnen delen.

Denk je met ons mee?
Met de regio-coördinatoren is alvast nagedacht over wat WON nodig heeft. Het uitgangspunt is simpel: we willen graag onze waardevolle producten met elkaar kunnen delen. Een ‘digitale bibliotheek’ kan deze meerwaarde van het netwerk sterk ondersteunen.

In september moet deze digitale bibliotheek live zijn en om ervoor te zorgen dat deze bibliotheek aansluit op wat jij als eindgebruiker wilt, kunnen we niet zonder jouw input!

Op 6 april organiseren we daarom een brainstormsessie met de mensen die hun wensen en gedachten hierover willen delen. We zijn benieuwd naar de antwoorden op vragen als: Wat voor soort informatie zou je willen zien? Hoe wil jij je informatie zoeken/vinden? Wat vind je belangrijk in een digitale omgeving?

Wil je meedenken? Laat het ons weten en sluit aan op 6 april van 14.00 uur tot 17.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot vrijdag 20 maart via WON@pesant.nl. Als je vragen hebt over de bijeenkomst, laat dit dan weten aan jouw regiocoördinator.