Home > Nieuws > WON-projecten

WON-projecten

Regio’s hebben sinds 2018 de mogelijkheid om financiering aan te vragen voor gezamenlijke projecten: projecten die uitgevoerd worden door een regio om waardevolle WON-producten te ontwikkelen voor het hele netwerk. Dit heeft geleid tot twee mooie trajecten.

In het eerste projecten wordt gewerkt aan Bord-en-stift filmpjes die laten zien hoe je goed onderzoek doet. Hier hebben jullie al iets van gezien!  Het eerste filmpje De onderzoeksvraag is bij docenten en leerlingen in goede aarde gevallen.  Er wordt gewerkt aan de volgende twee filmpjes. Heb je hier nog ideeën over, meld je dan!

Het tweede project is aangevraagd door regio Midden en richt zich op het ontwikkelen van handvatten voor onderzoekend leren. Uitgaande van de 10 elementen die volgens Prof. Juliette Walma van der Molen belangrijk zijn voor onderzoekend leren, is gewerkt aan 10 ‘bladen’. Hierop worden voor docenten de verschillende kwaliteiten uitgewerkt. Per ‘blad’ is één element uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan: Wat is kritisch denken? Hoe stimuleer je kritisch denken? Wat is een voorbeeld van een goede les om kritisch denken te stimuleren? En hoe kun je ‘kritisch denken’, waarderen? Lees het artikel van Eveline Brunklaus voor meer informatie hierover.

WON heeft in 2020 opnieuw geld gereserveerd voor dit soort gezamenlijke projecten. Per project is €10.000,- beschikbaar en er is zeker ruimte voor drie projecten, wellicht zelfs vier. Uiterlijk 4 november 2019 moeten de aanvragen zijn ingediend. In december zal bekend zijn of de projecten worden gehonoreerd. Heb je interesse om met je regio een gezamenlijk project uit te voeren? Ga dan naar het platform voor meer informatie en de spelregels!