Home > Nieuws > Leergang onderzoeksdidactiek UU – 2018-2019

Leergang onderzoeksdidactiek UU – 2018-2019

Dit schooljaar krijgen naar alle waarschijnlijkheid weer 112 WON-docenten hun certificaat  voor de leergang onderzoeksdidactiek. Zij hebben deelgenomen aan de leergang van de Universiteit Utrecht. Ook komend schooljaar starten we weer met een nieuwe opleiding waarvoor WON-docenten zich kunnen aanmelden.

De leergang
De eigen ervaring van docenten met het doen van onderzoek binnen hun eigen vak (alfa, bèta, gamma) is het startpunt. Van daaruit wordt een (theoretisch gefundeerd) praktisch kader geboden om leerlingen te ondersteunen bij het leren onderzoek doen. Wat is ‘goed’ onderzoek, en hoe leer je leerlingen dat aan? Per fase in het onderzoekstraject wordt nagegaan welke (denk-)activiteiten leerlingen moeten uitvoeren, en hoe je als docent die activiteiten bij leerlingen kunt uitlokken en ondersteunen. De eerste fase van een onderzoekstraject krijgt daarbij veel aandacht: het uitdenken van onderzoeksvragen, en het komen tot een effectief en uitvoerbaar onderzoeksplan). Er wordt geoefend met het ontwerpen en uitproberen van kleine en grotere onderzoeksopdrachten die vanaf de brugklas bruikbaar zijn. Een belangrijke vraag daarbij is hoe je een opbouw kunt aanbrengen in de complexiteit van onderzoeks- en ontwerpopdrachten door de leerjaren heen.

Aanmelden
WON-docenten die graag komend schooljaar aan de leergang willen deelnemen kun zich melden bij hun WON-coördinator of schoolleiding.