Home > Nieuws > Martien Korsten nieuwe voorzitter WON

Martien Korsten nieuwe voorzitter WON

De afgelopen periode is het WON-bestuur aan de slag gegaan met de werving van een nieuwe voorzitter, nadat voormalig voorzitter Sonia Sjollema heeft aangegeven te stoppen als voorzitter van WON. Deze procedure is inmiddels succesvol afgerond. WON is erg blij Martien Korsten per 1 februari tot nieuwe voorzitter te benoemen.

Als voormalig rector van WON school het Segbroekcollege kent hij WON en de ontwikkeling die het netwerk doormaakt. Met Martien krijgt WON een voorzitter met de bagage van een ervaren schoolleider die overtuigd is van het belang van wetenschapsvorming en iemand met goede contacten in het veld van VO en WO. WON heeft er veel vertrouwen in dat het netwerk zich onder zijn voorzitterschap verder kan versterken in de scholen, de regio’s en landelijk.

Martien stelt zich graag voor:
“Ik ben Martien Korsten (1955), voorzitter van WON per 1 februari. Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht (met o.a. Italiaans als bijvak). Daarna heb ik als docent geschiedenis gewerkt in Breda (het Onze Lieve Vrouwelyceum, nu één van onze WON-scholen) en in Wassenaar – het Rijnlands Lyceum. Voor deze school ben ik betrokken geweest bij en werkzaam geweest in het VO-onderwijs in Londen, Aberdeen en Muscat en heb ik mede de TTO-afdeling vormgegeven.
Sinds 1998 ben ik van drie scholen rector geweest: Gymnasium Bernrode in Heeswijk, het St.-Odulphuslyceum in Tilburg en de laatste jaren van mijn actieve loopbaan het Segbroek College in Den Haag. Die school is tijdens mijn rectoraat WON school geworden; ik was betrokken bij de doorstart van WON en ik was tot mijn vertrek uit Den Haag (juli 2017) lid van de stuurgroep van WON.
Nu, na een lange periode van herstel als gevolg van een ingrijpende rugoperatie, pak ik de draad van werken weer op. Wat is er mooier dan beginnen bij WON? Waar de afgelopen jaren hard gewerkt is aan structuur en professionalisering en waar steeds meer ruimte komt voor het inhoudelijke verhaal. Ik gun leerlingen op het vwo een gedegen opleiding én in de brede zin goed toegeruste docenten. WON kan daarin als steeds sterker wordend netwerk een grote rol spelen, zeker wanneer we erin slagen een onmisbare schakel te worden tussen het VO en de wereld van onderzoek aan onze universiteiten.”