Home > Nieuws > Meer WON in jouw school

Meer WON in jouw school

Achtergrond
Voor veel WON-scholen is het smalle team van WON-docenten een belangrijke rem op de ontwikkeling van WON. En dat is jammer, want men is het er wel over eens dat WON kan dienen als katalysator van onderwijsontwikkeling op het VWO. Er is dan ook een sterke roep om laagdrempelige opleidingsvormen waarmee docenten hun kennis, vaardigheden en affiniteit met betrekking tot onderzoekend leren kunnen versterken. Goed nieuws: daar wordt aan gewerkt.

De regio MidWest is in samenwerking met Mariet Vrancken en Liesbeth Borms (CEGO/KU Leuven) en Maikel Mahangi (Pesant) begonnen aan de ontwikkeling van een online cursus onderzoekende didactiek. In de vorm van een SPOC (Single Private Online Course) kunnen docenten straks op momenten naar eigen keuze werken aan theoretische modules en praktische opdrachten. In vier levels van elk twaalf leerobjecten worden docenten geprikkeld om hun kennis en ervaring in onderzoekend onderwijs aan te scherpen. De opbouw van de vier levels volgt de vier dimensies in de WON-werkbladen, die vorig jaar met Juliëtte Walma-Van der Molen in de PLG van regio-Midden zijn ontwikkeld. Ze gaan dus over Vaardigheden, Houdingen, Motivaties en Zelfbeeld.

Uitwerking
De kaders voor deze SPOC zijn uitgewerkt in twee bijeenkomsten met Mariet Vrancken en Liesbeth Borms. Zij hebben vanuit CEGO ruime ervaring met het opzetten en begeleiden van online cursussen en zien onderzoekende didactiek als noodzaak voor betekenisvol onderwijs. In deze bijeenkomsten kwam naar voren dat het leereffect van een SPOC vooral ontstaat als cursisten hun inzichten en ervaringen delen via het forum. Hier kunnen deelnemende docenten reflecteren op hun ervaringen met de verschillende leerobjecten en elkaar van feedback voorzien. Mariet en Liesbeth treden in dit forum op als moderator en leveren ook feedback. Doordat veel cursusmateriaal direct toe te passen is in lessen of in de begeleiding van projectmatig onderwijs, staat de SPOC dicht bij de praktijk. Met een tijdsbelasting van ca. 2 klokuren per level vergt de SPOC ook geen belastende tijdsinvestering.

Hoe nu verder?
De implementatie van deze nieuwe WON-cursus is als volgt:

12 maart 2020 – Schoolleidersbijeenkomst, Utrecht: Kick-off waarin de waarde van de SPOC betoogd wordt door Mariet Vrancken. Schoolleiders krijgen kaders voor de keuze van deelnemende docenten. Het is de bedoeling dat op deze bijeenkomst level 1 van de WON-SPOC gebruiksklaar is.

1 april 2020 – Kick-off pilotgroep MidWest, waarschijnlijk Utrecht: Met 5 docenten per school starten van de SPOC. Het idee is om 2 levels vóór de zomervakantie te doorlopen en de overige levels tussen september en november 2020.

Einde september 2020, wellicht bij Landelijke WON-manifestatie: Kick-off landelijke SPOC, waar alle WON-scholen op in kunnen schrijven.