Home > Nieuws > Nieuw gezamenlijk project: Trailer over de wereld van de wetenschap

Nieuw gezamenlijk project: Trailer over de wereld van de wetenschap

Wat gebeurt er wanneer je aan een leerling vraagt: “Wat doe je eigenlijk op het VWO?” Je krijgt dan waarschijnlijk ongeveer het volgende antwoord: “Je leert er voor de universiteit, maar je kunt er ook mee naar het HBO. Daarom haal je toch een diploma? Je profiel bepaalt dan voor welke studies je kunt kiezen.” Maar de context is breder. De universiteit is namelijk meer dan een vervolgstudie en wetenschap is waardevoller dan alleen een goedbetaalde baan.

Op zoek naar een betekenisvolle context vragen leerlingen zich nogal eens af waarom wetenschapsoriëntatie ertoe doet. En waarom je academische vaardigheden zou willen leren?

Om leerlingen te motiveren voor het ontwikkelen van een onderzoekende kritische houding willen we een inspiratiefilmpje maken dat leerlingen laat zien wat de rol en waarde van wetenschappelijk onderzoek is. Een filmpje dat ingaat op vragen zoals: “Wat is wetenschap eigenlijk?” en “Waarom vinden we onderzoek van belang? En hoe draagt wetenschapsvorming daaraan bij?” Vragen die niet zozeer tot de leerstof behoren, maar tot de cultuur van een kennisintensieve samenleving.

Kortom, we willen een cultuurvormend filmpje maken dat vooruitblikt naar de toekomst en tot de verbeelding spreekt. Een ‘teaser-trailer’  dat de nieuwsgierigheid aanwakkert en de kijker inspireert om deel te nemen aan de wereld van de wetenschap.

Er is nog plek voor 2 sparringpartners om deel te nemen aan deze ontwikkelgroep. Denk je een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de totstandkoming van dit filmpje? Neem dan contact op met het programmabureau, won@pesant.nl of met Tanja Margan, mrgt@rgomiddelharnis.nl.

Hubertus Bahorie (Melanchthon Bergschenhoek)
Tanja Margan (RGO Middelharnis/regiocoördinator Randstad)