Home > Nieuws > “Omdat WON gezien mag worden!”

“Omdat WON gezien mag worden!”

Het beeldmateriaal dat is geplaatst op deze website illustreert de activiteiten van WON en vormen daarvan een visueel verslag. De (bewegende) beelden hebben geen andere bedoeling dan deze. WON neemt de privacy van al haar partners -scholen, individuele leerlingen, docenten, directieleden en anderen – zorgvuldig in acht.

Voor de beelden die zijn gemaakt en verwerkt voor de datum van 25 mei 2018 is toestemming gevraagd op het moment van uitvoering van de activiteiten.

Heeft u desondanks bezwaar tegen het feit dat deze beelden zijn geplaatst, dan stellen wij u in de gelegenheid daartegen bezwaar aan te tekenen. Hoe u dat doet leest u in onze privacyverklaring . Het beeldmateriaal wordt vervolgens per ommegaande verwijderd.

Tekent u geen bezwaar aan, dan is op de beelden de geldende privacyverklaring van toepassing.

Op de beelden die gemaakt en verwerkt worden na 25 mei 2018 is eveneens de geldende privacyverklaring van toepassing.

Heeft u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met het programmasecretariaat van WON via won@pesant.nl