Home > Nieuws > Onderzoekend leren’, hoe doe je dat?

Onderzoekend leren’, hoe doe je dat?

In februari 2018 vond op het Jan Arentsz College in Alkmaar de docentendag van regio Midden plaats. Deze werd geopend met een inspirerend verhaal van Prof. Dr. Juliette Walma van der Molen, verbonden aan de Universiteit van Twente, vakgebied docentontwikkeling. Haar expertise ligt op het gebied van onderzoekend leren. En zoals besproken tijdens een strategische sessie (in november 2017) met regiocoördinatoren, voorzitters en stuurgroepleden was dát waar WON aan toe was. Onder meer door de scholing van Universiteit Utrecht, stond ‘leren onderzoeken’ binnen WON al aardig op de kaart, maar hoe geef je als docent vorm aan ‘onderzoekend leren?’

Enthousiast geworden door de inzichten en ideeën van Juliette, besloot Annemarie Bronneman samen met een drietal coördinatoren uit de regio, een plan in te dienen voor een gezamenlijk project. Op 30 januari van dit jaar was het dan zo ver. Onder leiding van Juliette kwam de projectgroep voor een eerste bijeenkomst bij elkaar en zijn we aan het werk gegaan.

In haar model Talenten voeden, onderscheidt Juliette 10 kwaliteiten die leerlingen nodig hebben voor de toekomst. Deze kwaliteiten kunnen ‘gevoed’ worden door onderzoekend leren. Ze laat zien dat het hierbij niet alleen om vaardigheden gaat, maar ook om houdingen, motivaties en zelfbeeld.

Het doel van het project was om WON-docenten een handreiking te bieden bij ‘onderzoekend leren’: Waar moet je op letten? Welke elementen moeten er inzitten en door welke opdrachten stimuleer je de gehele ontwikkeling van een leerling? Na constatering dat er overlap was met ons Academisch referentiekader en het model van Juliette op een aantal punten verheldering en verrijking bood, zijn we aan het werk gegaan met ‘bladen’. Per blad beschrijven we één van de kwaliteiten uit het model, beschrijven we hoe je deze kwaliteit kan stimuleren, beschrijven we een lesvoorbeeld én gaan we in op hoe je deze kwaliteit bij leerlingen kan waarderen.

Inmiddels zijn we 4 bijeenkomsten verder en zijn we bijna klaar met onze bladen! Op de landelijke docentendag op 14 november zullen we onze bladen presenteren en gaan we er graag met jullie mee aan het werk, zodat het voor ons allemaal van waarde zal zijn.  Alle deelnemers van de projectgroep waren erg enthousiast en het is voor iedereen een feest om op deze manier écht aan onderwijsvernieuwing te werken.
Dat is tenslotte het doel van de WON-netwerken.

Als regiocoördinator wil ik de deelnemende docenten (Annemieke Wicherink en Linda van Maaren van het Alkwin Kollege, Wietske Muller van het ARHC, Maarten Aleva van het Keizer Karel College, Victorine van Pelt van het Lely Lyceum, Tonny Borsboom van het Comenius College en Ellen van den Heiligenberg van Lyceum Sancta Maria) bedanken voor hun inzet en enthousiasme, en Juliette Walma van der Molen voor haar wijsheid en haar begeleiding.

Eveline Brunklaus
Regiocoördinator WON Regio Midden