Home > Nieuws > Opstarten als nieuwe WON-school. Hoe doe je dat?

Opstarten als nieuwe WON-school. Hoe doe je dat?

Je school heeft net het WON-lidmaatschap aangevraagd. Hoe geef je dan vorm aan dit lidmaatschap? Peter Willems praat met WON-coördinator en docent Engels Joke van der Heide-Vos en schoolleider Ronald Doornekamp over de start van het Meander College te Zwolle (WON-lid sinds 2020). 

Het is een vraag die breed leeft bij scholen die nieuw zijn in de WON-community: Wat is mijn volgende stap? Hoe geef ik vorm aan het lidmaatschap? Het Meander College te Zwolle schreef als voorbereiding op het WON-lidmaatschap een plan. Dit document is inmiddels te vinden in de bibliotheek en kan als een matrijs dienen om de eigen visie van jouw school op papier te krijgen. 

Een handvat voor de opstartfase. 

Bij veel scholen is er behoefte om het VWO een extra impuls te geven. Op het Meander was er op dat vlak urgentie en onder het personeel leefde breed de gedachte om het VWO te versterken door meer te doen aan onderzoeksvaardigheden. Er moest een plan komen en de schoolleiding vroeg aan Joke om dit te gaan organiseren. Met de werkgroep Academische Vaardigheden formuleerden ze eerst een visie op wat belangrijke vaardigheden zijn op het VWO. Die visie werd als startpunt gebruikt om een plan te schrijven, dat werd aangevuld met SMART doelen. “We werken nog steeds met het plan, het is een levend document. We kijken elk jaar of de doelen nog overeind staan of dat er iets bij moet,” vertelt Joke van der Heide-Vos verder. Om de doelen te bereiken, volgden een aantal docenten de UU leergang onderzoeksvaardigheden en werd gestart met het omvormen van projectweken tot onderzoeksweken.  

Joke waarschuwt ook: “Ons plan is geen wondermiddel.“ Schoolleider Ronald Doornekamp vult aan: “Als je ergens een werkgroep voor opricht, leidt dat al te snel tot uitbestedingsgedrag bij docenten. Die denken dat de werkgroep er dus voor zorgt dat alle kinderen academisch gevormd worden. De vraag die er dus lag is hoe je vanuit plannen van sterkhouders de verantwoordelijkheid bij het hele docententeam krijgt.” 

Het antwoord op die vraag werd al intern gegeven. Er was een goed uitgevoerd voorbeeld voorhanden geïnitieerd door cultuurcoördinator Suzanne Visscher. In elke sectie is inmiddels een cultuurvertegenwoordiger aangesteld om de component cultuur in het onderwijs in elk vak te laten terugkomen. Deze vertegenwoordiger is een docent die dient als aanspreekpunt. Iemand die zorgt dat de dingen in de sectie worden uitgevoerd en de sectie concrete opdrachten geeft. En deze organisatie blijkt ook voor WON goed te werken op het Meander College. 

Ronald vertelt verder: “WON heeft het graag over olievlekken, maar in de praktijk verspreiden die olievlekken zich niet vanzelf. Vaak wordt vergeten om een moment te organiseren waarop die samenwerkingsverbanden bij elkaar komen.” Mede daarvoor zijn er WON-coördinatoren nodig. “We hebben op deze manier een soort mini WON-netwerk binnen de school gecreëerd,” zegt Joke. Inmiddels zijn er op het Meander College 3 WON-coördinatoren. Joke’s specifieke rol is nu het contact met de WON-community onderhouden. Belangrijke vragen daarbij zijn hoe we de ervaringen uit de community in de school kunnen toepassen. Daarnaast zet Joke zich ook in voor de versterking van de de WON-community in de regio. “Scholen in de regio denken nog te vaak, wij kunnen het zelf wel. Die gedachte is gebaseerd op een misvatting. Het is juist de interactie met andere scholen die je scherp houdt en die telkens tot nadenken en verbeteren noopt,” zegt Joke. 

Hoe sluit het WON lidmaatschap hierbij aan? 

Ronald zegt hierover: “In teamvergaderingen bogen we ons over de gewenste versterking het VWO. Alle mogelijkheden die andere scholen gebruiken werden op een rijtje gezet. Het initiatief tot een groot verrijkingsprogramma kwam er niet, maar wel werd duidelijk dat er op het Meander een krachtige opvoedingsgedachte leeft. Het gaat in het leven om meer dan economische winst. Belangrijker vinden we om op een open kritische manier informatie te lijf te gaan. Wij willen daar als school graag de tools voor geven. WON bleek heel goed aan te sluiten bij die manier van kijken en het lidmaatschap was voor ons ook een impuls om de initiatieven te gaan uitvoeren.” 

 “Onze school en collega’s konden in 2020 ook wel gebruiken dat we eens buiten onze eigen muurtjes keken,” vult Joke aan.  

Welke volgende stappen zien jullie in het vormgeven van het WON-gedachtegoed?  

Ronald geeft zijn visie: “Klaar zijn we niet, nee. Als we aan de leerling vragen: ‘Wat doe je aan WON?’, dan heeft die meestal nog geen idee. Dat zal bij collega’s ook nog wel zo zijn. We zouden graag zien dat docenten vanuit de actualiteit wetenschap, burgerschap, cultuur in alle lessen brengen. Ideeën zijn er genoeg. Zo zou je aan de vakcollega’s kunnen vragen om een wetenschapspagina te schrijven. Op school hebben we QR code paaltjes die je kunt scannen. Op die manier kun je ook informatie op een eigentijdse manier onder de leerlingen verspreiden.”  

Door: Peter Willems (landelijk WON-coördinator, regio Zuid en Oost)