Home > Nieuws > Studium Generale academisch schrijven op het Rythovius College

Studium Generale academisch schrijven op het Rythovius College

Ooit vroeg een journalist aan Einstein waarom hij zo slim geworden was. Zijn antwoord: “Omdat mijn moeder me heeft geleerd iedere dag minstens drie goede vragen te stellen.” Uit veel onderzoeken blijkt dat nieuwsgierigheid iemands leervaardigheden en vermogen om nieuwe informatie vast te houden vergroot. Om die reden is er op de vwo-afdeling van het Rythovius College een academische route ontwikkeld om de leerlingen beter voor te bereiden op wetenschappelijk onderwijs.

In 4 vwo is er veel aandacht voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek en methodologie. Het opschrijven van onderzoeksresultaten is een andere bijzondere vaardigheid. Vandaar dat enkele docenten Nederlands van het Rythovius College samen met emeritus hoogleraar en schrijver Jan Renkema een module academisch schrijven hebben ontwikkeld voor 5 vwo ter voorbereiding op het academisch meesterwerk in 6 vwo (profielwerkstuk).

Jan Renkema

Jan Renkema begon zijn loopbaan als taalkundig adviseur van de Tweede Kamer, was jarenlang eindredacteur van het maandblad Onze Taal, werd daarna hoogleraar cultuurwetenschappen en vervolgens hoogleraar tekstkwaliteit. Hij schreef, naast talrijke artikelen over stijl, taalpolitiek en begrijpelijkheidsonderzoek een twintigtal boeken over taal en tekst, waaronder de veelgeprezen Schrijfwijzer, een vraagbaak voor iedereen die zich met schrijven bezig houdt.

Studium Generale op het Rythovius

Op dinsdag 29 september heeft  Jan Renkema in de aula van het Rythovius College een Studium Generale over academisch schrijven verzorgd. Enkele good en bad practices kwamen, evenals het belang van goed bronnenonderzoek. De lezing was bedoeld voor alle 5 vwo-leerlingen, maar ook  leerlingen uit het examenjaar, ouders en docenten konden via een livestream deelnemen.

Enkele reacties van deelnemers:

Docent Nederlands Jack Findhammer over samenwerking met emeritus hoogleraar en schrijver Jan Renkema tijdens Studium Generale Academisch schrijven:

“De samenwerking met Jan Renkema is altijd zeer plezierig. Hij is niet alleen zeer deskundig, maar ook toegankelijk, gedreven en pragmatisch, waardoor het opzetten van de module Academisch schrijven met onze sectie Nederlands altijd voortvarend verliep. Jan komt met links naar sites, waaraan wij niet hadden gedacht, strooit met ideeën, suggesties en methodieken  en – heel belangrijk –  hij probeert voortdurend in de huid van de schrijvende leerling te kruipen. Waar loopt die tegen aan tijdens het (academisch) schrijven? Er zijn wat dat betreft voor hen heel veel obstakels, want onze hedendaagse leerlingen hebben weinig schrijf- en leeservaring. Daarom was het mooi dat Jan Renkema ons tijdens het Studium Generale in pakweg anderhalf uur op heel veel praktische voorbeelden trakteerde. Daar hebben leerlingen wat aan, getuige ook hun reacties.”

Thom Fellinger, 5V: “Ik had eigenlijk geen flauw benul van academisch schrijven. Maar ik heb veel opgestoken van het Studium Generale. Mijnheer Renkema heeft me bijvoorbeeld geleerd dat mijn taalgebruik zakelijk en neutraal moet zijn, welke woorden ik beslist niet moet kiezen en dat de informatie in een onderzoeksverslag voor  iedereen controleerbaar moet zijn. Al met al is de module Academisch schrijven volgens mij een mooi opstapje naar de universiteit.”

Evi Derksen, 5V: “Mijnheer Renkema heeft me tijdens zijn presentatie geleerd heel kritisch naar mijn eigen tekst te kijken en hoe ik zo objectief en zakelijk mogelijk kan schrijven. De Studium Generale was voor mij een echte eye opener, waarmee ik verder kan als ik ga studeren.”

Janne van den Heuvel, 5V: “Mijnheer Renkema heeft ons veel dingen bijgebracht over academisch schrijven. Het was een zeer nuttige les. Zo vertelde hij hoe je bronnen moet lezen, welke woorden je het beste wel kan verwerken en welke woorden – bijvoorbeeld de persoonlijke en waarderingswoorden –  je perse moet vermijden.