Home > Nieuws > Terugblik themabijeenkomst WON in alle vakken

Terugblik themabijeenkomst WON in alle vakken

Op 17 november jl. vond de themabijeenkomst WON in alle vakken plaats op het Alkwin College in Uithoorn. Ook Eileen de le Cluse en de werkgroep WON van het Segbroek College uit Den Haag waren erbij. We vroegen Eileen hoe ze terugkijkt op de deelname aan de themabijeenkomst WON in alle vakken.

In welke fase van ontwikkeling bevindt WON zich op het Segbroek en waar willen jullie naar toe?
“Sinds schooljaar 2021-2022 is er een werkgroep samengesteld om WON meer een plaats te geven binnen onze school, in de lessen en in onze activiteitenweken. Op dit moment zijn wij met name bezig om WON meer naamsbekendheid te geven bij leerlingen en collega’s en om leerlingen projectmatig onderzoekend te laten leren en hen te leren onderzoeken. Het doel is om WON een vaste plaats in het curriculum te geven.”

Wat was voor jullie de belangrijkste reden om je in te schrijven met je collega’s voor de themabijeenkomst WON in alle vakken?
“Er waren eigenlijk twee redenen waarom wij deelnamen aan de themabijeenkomst. Ten eerste biedt een bijeenkomst altijd veel ruimte om te praten met collega’s van andere scholen en ideeën bij hen op te halen. Bovendien geeft het een mooi beeld van waar scholen zoal mee bezig zijn in hun ontwikkeling van WON. Daar kunnen wij als Segbroek College van leren. Ten tweede sprak het thema “WON in alle vakken” ons aan, omdat wij als werkgroep graag (didactische) hulpmiddelen krijgen, zodat iedere collega WON een plaats kan geven in hun les en iedere sectie in hun curriculum.“

Wat is de belangrijkste opbrengst (of twee) voor jullie van de bijeenkomst?
“Als werkgroep hebben wij nog helderder gekregen waar wij op dit moment staan en wat wij willen bereiken en willen ontwikkelen als school. Onze visie van wat WON op het Segbroek precies inhoudt, hebben wij duidelijker gemaakt en mee teruggenomen. Daarnaast geloven wij dat WON een aanzet kan zijn voor meer eigengemaakt lesmateriaal en variatie in werkvormen, wat de kwaliteit en aantrekkelijkheid van ons onderwijs vergroot.”

Wat zou je scholen adviseren die zich voor een volgende keer afvragen of ze zich met een groep collega’s zouden inschrijven voor de themabijeenkomst WON in alle vakken volgend schooljaar?
“Deze bijeenkomst was de uitgelezen kans om echt voor langere tijd te overleggen over WON op jouw school heeft zonder dat je wordt afgeleid door de dagelijkse gang van zaken (lessen, mails, etc.). Ik heb het als absolute meerwaarde gezien voor de visie van onze werkgroep en de verdere ontwikkeling van WON op onze school, dus ik zou het andere scholen zeker aanraden om zich in te schrijven.“

Door: Jan Visscher, landelijk WON-coördinator.