Home > Nieuws > Verdiepende vakgebonden projecten

Verdiepende vakgebonden projecten

RSG ’t Rijks in Bergen op Zoom is lid van het WON-netwerk en heeft Verdiepende vakgebonden projecten op het vwo en Wetenschapsklas. Daarover sprak landelijk WON-coördinator Jan Visscher met Kevin de Kok, o.a. docent biologie en coördinator Wetenschapsklas op RSG ‘t Rijks. Een inspirerend voorbeeld voor (WON-)scholen die zich afvragen hoe zij onderzoekend leren en leren onderzoeken op hun school vorm kunnen vormgeven. 

Wat is de wetenschapsklas?
“De wetenschapsklas is in feite onze vwo-brugklas. Vanaf klas 2 t/m 4 krijgen alle vwo-klassen les volgens het wetenschapsklas-principe. Daar komen leerlingen voor in aanmerking die minimaal een havo/vwo advies hebben gekregen. Ze volgen een uur per week het vak Onderzoekend Leren en doen in de reguliere vakken projecten rondom wetenschap, passend bij dat vak. Variërend van enkele lessen tot (delen van) een periode. Vande projecten in de reguliere vakken hebben we het overzicht gemaakt in het materiaal Verdiepende vakgebonden projecten.” Dit materiaal staat inmiddels in de WON-bibliotheek (LINK INVOEGEN).  

Wat is het idee achter Verdiepende vakgebonden projecten?
“Toen we begonnen met de Wetenschapsklas hebben we de afspraak gemaakt om bij ieder vak een verdiepend project te geven waarbij wetenschap centraal staat. Het liefst met gebruik van onderzoeksdidactiek in combinatie met de stof die op dat moment op de planning staat. Vooral het oefenen van diverse onderzoeksmethoden krijgt hierbij aandacht. Om dit voor de leerlingen te coördineren, hebben we planningsboekjes gemaakt. Hiermee is er voor docenten, leerlingen én ouders inzichtelijk wat we doen met de Wetenschapsklas en zorgen we voor spreiding van de projecten door het jaar heen.”   

Wat is de meerwaarde van de Wetenschapsklas?
“Leerlingen kiezen deze richting veelal voor de relatieve vrijheid en ruimte voor inzet van hun creativiteit. Ondertussen hebben we al een aantal leerjaren met leerlingen gehad die na het doen van de wetenschapsklas aan het einde van hun bovenbouw een pws hebben gemaakt en examen deden. We zagen bij deze groep heel duidelijk sterker ontwikkelde onderzoeksvaardigheden en onderzoekende houding dan bij leerlingen van onze tto en reguliere vwo-opleiding. Dat heeft de schoolleiding doen besluiten dat we nu voor alle leerlingen in vwo 2 en 3 wetenschapsklas verplicht stellen. Ondertussen zijn we bezig om dit door te ontwikkelen naar vwo 4 en 5.” 

Hoe ben jij betrokken bij de wetenschapsklas?
“Zo’n 8 jaar geleden ben ik betrokken geraakt bij de wetenschapsklas op ’t RSG als docent biologie en mentor van een brugklas. Sinds dit jaar ben ik ook coördinator. Als coördinator inventariseer ik alle onderzoeksprojecten van de vakken en stem deze af met de vakdocenten.” 

Wat is je advies aan scholen die ook denken aan een vak voor onderzoekend leren en/of WON in alle vakken willen?
“We hebben vier jaar geleden besloten om het vak Onderzoekend leren in te voeren. Daarna hebben we een halfjaar genomen om projecten te ontwerpen voor een periode (er zijn drie periodes p/j op ’t Rijks, JV). Die tijd om te ontwikkelen is heel belangrijk. Je krijgt dan ook makkelijker collega’s mee in het ontwikkelproces. Daarnaast is het bij ons goed geweest dat de bijdrage van reguliere vakken aan de wetenschapsklas een schoolafspraak is. Het is daarmee voor docenten die lesgeven in de wetenschapsklas niet vrijblijvend om een project te doen. Tot slot hebben we met onder andere WON-scholing via de Leergang Onderzoeksdidactiek het competentieniveau van de docenten op peil gebracht. Alles bij elkaar helpen deze factoren enorm om een goede basis te leggen.” 

Wil je meer weten over WON? Neem dan contact met ons op via won@pesant.nl.

Door: Jan Visscher, landelijk WON-coördinator