Home > Nieuws > Waarom onderzoek de moeite loont 

Waarom onderzoek de moeite loont 

Nieuwsgierigheid en verwondering. Daar begint alle onderzoek mee. En hetzelfde geldt voor leren en jezelf ontwikkelen: je leert het meest als je nieuwsgierig bent naar antwoorden op vragen die je jezelf stelt. Onderzoek doen kan dus een manier van leren zijn die beter beklijft en leuker is dan leren uit een boek. Want in een boek staan de antwoorden centraal staan en niet de vragen die we onszelf stellen.

Tijdens de WON-manifestatie zag ik mooie voorbeelden van onderzoek: goed opgezet en knap uitgevoerd en met heel veel enthousiasme gepresenteerd. Maar wat ik tijdens de presentaties ook zag: onderzoek doen kost veel tijd en energie. Terwijl we toch ook veel uit boeken kunnen leren of van een goede docent. Waarom dan zoveel moeite doen?

Nieuwe vaardigheden
Overdracht van kennis en leren uit leerboeken blijft belangrijk, want welke vraag je ook wilt oplossen, je bouwt altijd voort op kennis die al aanwezig is. Maar het is ook belangrijk dat leerlingen nieuw onderzoek gaan doen en zelf leren om nieuwe kennis te ontdekken en te ontwikkelen. Actief vragen stellen, een kritische en nieuwsgierige houding, zelf op zoek gaan naar informatie, problemen oplossen, creatieve en nieuwe aanpakken bedenken en samenwerken zijn onderdeel van de zogeheten 21st Century Skills. Vaardigheden die steeds belangrijker worden op de arbeidsmarkt van morgen. En die je niet uit boeken leert. Bovendien is er aan vragen en nieuwe uitdagingen geen gebrek. Er zijn nog genoeg problemen om op te lossen. Bijvoorbeeld: hoe gaan we om met de klimaatverandering, wat doen we met ons afval, hoe kunnen we ernstige ziektes voorkomen, wat doen we tegen armoede? Maar er zijn ook nieuwe ontwikkelingen die weer nieuwe vragen oproepen: wat als we allemaal 130 jaar oud worden, wat doen we dan tegen de overbevolking?

12.000 vragen
Dat er aan vragen geen gebrek is bewijst ook de wetenschapsagenda. Om te bepalen wat wetenschappers de komende jaren gaan onderzoeken werd vorig jaar voor het eerst bedacht om dat gewoon eens aan de Nederlandse burgers te vragen. Het leverde 12.000 vragen op! Wie het leuk vindt ze om te bekijken:

wetenschapsagenda

En wat nog het belangrijkste is: jongeren weten heel goed wat de relevante problemen van dit moment zijn en ze voelen zich erbij betrokken. Maar ze denken niet altijd dat zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van deze grote vragen. Door het onderzoekend en ontdekkend leren, krijgen jongeren het gevoel dat ze meer grip hebben op deze problemen en ontdekken ze dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren. Ik geloof in jullie omdat ik weet hoe nodig en belangrijk jullie zijn. Daarom alleen al is het waard om te leren onderzoeken en in onderzoekend leren te investeren!

Sonia Sjollema, voorzitter WON