Home > Nieuws > Wie is wie? Regiocoordinator Mandy Wagemakers

Wie is wie? Regiocoordinator Mandy Wagemakers

Naam: Mandy Wagemakers

Leeftijd: 32

Op welke school werk je: RSG ‘t Rijks

Welk vak geef je: Biologie, O&O, Onderzoekend leren, Schoolcoördinator WON , Teamleider vwo 4 en 5

Functie binnen WON:  Regiocoördinator schooljaar 2020-2021

Wat vind je leuk aan WON?
Won werkt continu aan het verbeteren van het wetenschappelijk onderwijs op verschillende scholen in Nederland. De expertise van verschillende partners zoals universiteiten, wetenschappers, scholen, schoolleiders en leerlingen komt hier bij elkaar. Er wordt op een prettige manier gewerkt aan ontwikkeling van het onderwijs binnen de eigen scholen én het netwerk. Elke week spreek ik wel iemand binnen het netwerk van WON die mij aan het denken zet of inspireert. Daar word ik vrolijk van.

Wat mij in het bijzonder aanspreekt is het onderdeel vaardigheden en attitudevorming. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer leerlingen zaken bekijken vanuit een kritische attitude, met een brede empathische kijk op alle belanghebbenden, ze de wereld beter gaan begrijpen. Zeker wanneer ze hierbij in staat zijn om hun mening te onderbouwen en deze op een goede manier ventileren naar de buitenwereld, zal dit een bijdrage leveren aan goed burgerschap.

Wat zou je verder willen ontwikkelen binnen WON?
Ik zou binnen WON nog dieper in willen gaan op de maatschappij van de toekomst. Hierbij zou het belang van wetenschap en onderzoek centraal kunnen staan, maar zeker ook zaken als empathie, didactiek, communicatie, burgerschap, waarderend perspectief, proces/doel/resultaatgericht handelen.

Welk doel streeft jouw school met WON na?
Wij hebben drie belangrijke doelen voor en met onze leerlingen:

 • Bewustwording van eigen talenten.
 • Leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hun deelname in een wereld waarvan we niet weten hoe die eruit zal gaan zien.
 • Een goede aansluiting tussen het vwo en de Universiteit.

Welke waarde heeft het netwerk voor jullie school?
Het netwerk heeft voor ons als school op verschillende manieren bijgedragen aan het ontwikkelen van ons vWo onderwijs, zoals:

 • Kwaliteitszorg: Scholen als laagdrempelige sparringpartner en collegiale visitaties.
 • Schoolleidersbijeenkomsten en regiobijeenkomsten waar we onze gemeenschappelijke behoeften in kaart brengen en elkaar versterken.
 • Docentendagen waar docenten scholing kunnen volgen en samen materiaal kunnen ontwikkelen.
 • De WON manifestatie voor leerlingen waar we altijd aan deelnemen. Onze leerlingen en docenten raken hierdoor geïnspireerd en leren op het gebied van wetenschap en alle vaardigheden die hierbij komen kijken.
 • Dit jaar nemen onze leerlingen ook deel aan de gesprekken van WON- Online met wetenschappers als Diederik Gommers en Caspar Chorus. Ik ben trots als ik dan zie wat voor goed geformuleerde en doordachte vragen de WON leerlingen stellen.
 • De docentenbladen dienen als kapstok voor WON in onze uren OL, de reguliere vaklessen en onze flex-modules Alfa, Bèta, Gamma en Delta.
 • Scholing via WON op de UU voor docenten.
 • Concreet maken wij ook graag gebruik van het gedeelde materiaal op de WON bibliotheek.