Home > Nieuws > WON als examenvak: de status op dit moment

WON als examenvak: de status op dit moment

Sinds enkele jaren is het mogelijk om erkenning aan te vragen voor een eigen schoolvak. Veel WON-scholen hebben hier interesse in omdat een erkend vak bijdraagt aan de zichtbaarheid. Een WON-vak biedt de leerlingen en docenten die zich hiervoor inzetten waardering en het geeft WON een duidelijke, erkende plaats binnen het curriculum.

Inmiddels zijn er drie erkende vakken gerelateerd aan WON: Het vak Wetenschap, het vak Wetenschapsoriëntatie en het vak Academische vaardigheden. Op de digitale WON-bibliotheek staan deze vakken beschreven en zijn ze vergeleken met het Academisch Referentiekader van WON.

Docenten van WON-scholen hebben de handen ineengeslagen om een handreiking te ontwikkelen voor scholen die de examenstatus nog niet hebben verkregen, maar dit graag zouden willen. Bij het aanvragen van een examenstatus vormt het eigen WONprogramma dat past binnen de cultuur en wensen van de individuele school de basis. De handreiking is ondersteunend. Hierin zullen onder andere de volgende zaken beschreven worden:

  • Hoe dien je een examenstatus-aanvraag in bij OCW en wat is hiervoor nodig?
  • Een beschrijving van de bestaande erkende vakken, gerelateerd aan WON.
  • Een raamwerk met WON-gerelateerde domeinen die gebruikt kunnen worden binnen het curriculum. Als basis zal het academisch referentiekader, het talentraamwerk en de visie van WON terugkomen in het programma.
  • Aanvullende domeinen die kunnen passen bij de individuele identiteit van een WON-school.
  • Concrete voorbeelden vanuit WON-scholen van werkende invullingen van de domeinen. (Denk bijvoorbeeld aan onderwijsopdrachten, toetsvormen, doorlopende leerlijnen en PTA’s.)

Uiteindelijk zal de handreiking dus concrete tips, suggesties en voorbeelden bevatten waaruit docenten/schoolleiders kunnen putten om invulling te geven aan het examenprogramma waarin wetenschapsoriëntatie op school tot uiting komt. Het is mooi om op deze manier binnen ons netwerk met betekenisvolle onderwijsontwikkeling bezig te zijn. Daar krijg je energie van!

Door: Mandy Wagemakers