Home > Nieuws > WON-docente Kim Blankendaal genomineerd voor NRO-verbindingsprijs

WON-docente Kim Blankendaal genomineerd voor NRO-verbindingsprijs

Kim Blankendaal, docente natuurkunde, scheikunde en natuur, leven en technologie (NLT) van het Don Bosco College te Volendam is één van de drie genomineerden voor de NRO-verbindingsprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan een leraar of onderwijsprofessional die op een bijzondere manier gebruik maakt van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek.

Geïnspireerd door het academisch referentiekader van WON en de bijbehorende ontwikkelingslijnen, heeft Kim een leerlijn ontwikkeld op het vwo met het vak Pre-Academisch Onderwijs (PAO). Via vakoverstijgende modules, verspreid over leerjaar 1 tot en met 3, worden algemene vaardigheden als schrijfvaardigheid, presenteren en dataverwerking aangeleerd. Ook onderzoekstechnieken en -methoden zoals observeren, experimenteren, enquêteren, interviewen en bronnenonderzoek komen aan bod. Kenmerkend aan de modules is dat ze weinig theorie bevatten en veel praktische opdrachten, waarbij de nadruk ligt op computational thinking zoals is beschreven door Platform Onderwijs2032. Leerlingen gaat aan de hand van checklists en de tien stappen van onderzoek gestructureerd te werk bij het opzetten, uitvoeren en verwerken van eigen onderzoeken. Kim inspireert en coördineert een team van 10 docenten uit verschillende vakgebieden bij de ontwikkeling en het geven van de PAO-lessen. Elke PAO-docent heeft het professionaliseringstraject ‘het begeleiden van de jonge onderzoeker op het voortgezet onderwijs’ van de Universiteit Utrecht gevolgd.

De jury is van mening dat deze manier van werken andere leraren en onderwijsprofessionals kan inspireren. Herkenbaar in de ontwikkelde modules zijn de toepassingen van de 21e eeuwse vaardigheden. De invoering van PAO zorgt voor versteviging en verdieping op het vwo, met name in leerjaar 3 waarbij de toepassing van de onderzoeksvaardigheden zelfs zijn geïntegreerd in het curriculum van andere vakken.

“Ik ben blij dat PAO voor een verandering in de schoolcultuur heeft gezorgd, waardoor nu jaarlijks masterclasses en een wetenschapsweek worden gerealiseerd”, aldus Kim.

Op woensdag 31 oktober wordt duidelijk of de ontwikkeling en uitvoering van het vak PAO de beste toepassing is bij de verbinding tussen wetenschap en onderwijs. WON is trots op deze nominatie wenst Kim veel succes!