Home > Nieuws > WON Docentendag 2017 – Inspiratie op een verWONderingswaardige locatie

WON Docentendag 2017 – Inspiratie op een verWONderingswaardige locatie

Vrijdag 24 november vond de WON – docentendag 2017 plaats bij Diergaarde Blijdorp. Een fantastische locatie die de WON docenten deed verWONderen. Onder toeziend oog van haaien, roggen, een schildpad en andere zeedieren, is het een waardevolle dag geworden. John Tholen (regiocoördinator Rivierenland) leidde ons door de dag met op het programma 2 lezingen en diverse workshops rondom het thema ‘Profielwerkstuk’.

We werden welkom geheten door Erik Zevenbergen, voormalig rector van WON school het Libanon Lyceum, en inmiddels directeur van Diergaarde Blijdorp. Hij vond het erg leuk om de WON docenten te mogen verwelkomen in zijn Diergaarde.

De eerste lezing kwam van de hand van Pedro De Bruyckere, onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent. Met veel humor nam hij de docenten mee in zijn bevindingen over “wat werkt en wat niet in het onderwijs”. Differentiëren naar leerstijlen… werkt niet. Kort en krachtig presenteren …. werkt meestal wel. Directe instructie… werkt meestal wel. Onderzoekend leren…. werkt vaak niet. Máár.. werkt wel wanneer leerlingen over de basiskennis beschikken en wanneer je diepgaande kennis nastreeft. De belangrijke boodschap die ons werd meegegeven: “Niet alles werkt en bijna niets werkt altijd”. Zorg dat je als docent een repertoire opbouwt, je hierin kunt variëren en je aan kan passen aan de situatie.

Na deze inspirerende opening was het tijd voor de docenten om zelf aan de slag te gaan in de workshops. In twee rondes kwamen diverse onderwerpen rondom het PWS aan bod. Het maken van een rubric als beoordelingsmodel voor het PWS. De praktisch en inhoudelijke kant van het organiseren van het PWS. De workshop ‘Van verWONdering tot vraag’ over het fundament van het PWS. Een workshop Bronnenonderzoek en vragenlijsten maken.

Er werd enthousiast en hard gewerkt, gediscussieerd en gedeeld tijdens de workshops. In korte tijd werd veel informatie verkregen, nieuwe ideeën opgedaan en vragen beantwoord.

Met alle nieuwe kennis, inspiratie en motivatie op zak, was het tijd voor een ontspannen afsluiting die werd gebracht door Kees Moeliker: Nederlands bioloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum te Rotterdam. Hij sprak in zijn lezing over de Ig Nobelprijs, die hij zelf in 2003 heeft mogen ontvangen en wordt uitgereikt voor het mooiste ‘Improbable research’: onderzoek dat in eerste instantie grappig, onnozel of onverwacht is, maar vervolgens ook echt tot denken aanzet en een serieuze, wetenschappelijke kant heeft. Moeliker heeft onze lachspieren flink aan het werk gezet, maar heeft ons ook kunnen verwonderen met de wetenschappelijke inzichten van de verschillende onderzoeken. Een prachtige afsluiting van een waardevolle WON docentendag.