Home > Nieuws > WON-SPOC: een uitstekende ’toerusting’ van elke leraar

WON-SPOC: een uitstekende ’toerusting’ van elke leraar

De actuele omstandigheden in onderwijs leren ons meer dan ooit dat ‘meesterschap’ ertoe doet. De leraar maakt het verschil in het aansluiten bij de ontwikkelbehoeften van de leerling, het maatwerk en het stimuleren van eigenaarschap bij de leerling. Dit blijkt echter een enorme uitdaging.

Het Nationaal Programma Onderwijs geeft een impuls aan investering in het meesterschap van de leraar. Via het NPO beoogt de Nederlandse overheid ‘reparatie’ en herstel van het onderwijs. Daarbij zegt zij te willen bevorderen dat docenten doen wat werkt; het inzetten van (wetenschappelijk) bewezen interventies wordt o.a. via de ‘menukaart’ gestimuleerd. Veel scholen zoeken naar mogelijkheden om de incidentele middelen aan te wenden voor een duurzaam effect. WON kan als netwerkorganisatie hierin iets betekenen voor haar partners door het hybride programma van de WON-SPOC waar alle docenten van WON-scholen aan deel mogen nemen.

De content van het programma, ontwikkeld in samenwerking met Mariet Vrancken, sluit naadloos aan bij onder andere de volgende domeinen en interventies uit het NPO:

  • Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren: vormen van instructie, leren van en met medeleerlingen en het geven van feedback.
  • Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen: interventies gericht op het welbevinden van leerlingen in de onderwijsleersituatie.
  • Ontwikkeling van executieve functies van leerlingen: metacognitie, zelfregulerend leren en samenwerkend leren.
  • Faciliteiten en randvoorwaarden: toepassing van digitale middelen ter ondersteuning van het hybride leren en werken.

De succesfactoren van de WON-SPOC nog even op een rij:

  • Evidence based/informed werken (inclusief een relatie met de interventies van het NPO).
  • Op basis van heldere doelen, omdat de leervragen en de beginsituatie van de school / het team in kaart worden gebracht.
  • Via de dynamiek van kennisdelen en co-creëren.
  • In een (online) lerend netwerk van deelnemende scholen/leraren om te verrijken, te inspireren en te delen.
  • Een brede basis met mogelijkheden tot uitbreiding of verdieping.

Heb jij je WON-docenten al aangemeld voor de SPOC? Dan geldt uiteraard ook de relatie met het NPO. De middelen die daaruit vrijkomen kunnen verantwoord worden ingezet ten gunste van de duurzame ontwikkeling van de WON- professionals in jouw school.