Home > Nieuws > Zelfevaluatie kwaliteitszorg WON

Zelfevaluatie kwaliteitszorg WON

WON scholen zetten in 2016-2017 het nieuwe kwaliteitskader in gang. In alle regio’s is of wordt op korte termijn een start gemaakt met de zelfevaluatie. WON vraagt van alle scholen die minimaal 3 jaar partner zijn op dit moment om een kritische reflectie op de eigen ontwikkeling. De kenniskring kwaliteitszorg neem het op zich om de ervaringen van scholen en regio’s bij elkaar te brengen en te delen. Nog geen kennis genomen van het kwaliteitskader? Checkt u dan de notitie op het Online platform. Houdt uw eigen school ook eens de spiegel voor!