Wat is WON?

Wetenschapsoriëntatie Nederland kortweg WON is een programma dat wetenschapsvorming bij jongeren in het voortgezet onderwijs (vwo) stimuleert. Nieuwsgierigheid en verWONdering staan centraal. Dit onderwijsconcept wordt ontwikkeld en uitgevoerd binnen een landelijk netwerk van zo’n 50 vwo-scholen.
Ons motto is: ‘onderzoekend leren en leren onderzoeken.’

 

Ambities

Won heeft  3 belangrijke ambities:
1. Betekenisvol WONderwijs; werken aan een tastbare onderwijskundige visie van WON.

2. Verbeterde WON-kwaliteit; versterken en zichtbaar maken van de kwaliteit van WON.

3. Krachtige WON-organisatie; ontwikkelen van een krachtig lerend netwerk.

Lees verder

Onze samenwerkingspartners