Tijdens de stage van zijn studie maatschappijleer ontdekte Sijmen Bastmeijer hoe leuk hij het vond om met leerlingen te stoeien over de vragen waar ze mee kwamen. Hun oprechte interesse raakte hem. Nu is hij alweer 11 jaar docent filosofie en maatschap-
pijleer aan het Ashram College in Alphen aan den Rijn. En sinds kort is hij ook regiocoördinator van negen WON-scholen in de Randstad. Een boeiende sleutelfunctie vindt hij.

“Het leuke aan WON-onderwijs vind ik dat we met elkaar nadenken over hoe we het leren onderzoeken en het onderzoekend leren op een betere manier in de lessen kunnen organiseren. Niet het naar binnen duwen van informatie, maar de leerling zelf een vraag laten formuleren en daarmee aan de slag laten gaan. Als je leert hoe je onderzoek moet doen, snap je ook beter wat de meerwaarde is van de kennis die je hebt opgedaan. Anders is kennis gewoon een brokje informatie dat binnenkomt. Maar op het moment dat je zelf op zoek bent naar wat je echt wilt weten, ben je ook oprecht geïnteresseerd in het antwoord. Naar mijn mening moet de leerling nog veel meer centraal staan in de les, nu is de docent nog te belangrijk.”

Sleutelrol

Regiocoördinator zijn, vindt Sijmen leuk en belangrijk omdat hij een sleutelrol kan vervullen bij een in-
tensievere samenwerking tussen de WON-scholen in zijn regio. ” Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een format voor het doen van goed onderzoek. Zodat we ook op zo’n landelijke manifestatie weten wat kwaliteit heeft en wat niet. We kunnen nu stappen samen maken die we anders in ons eentje moeten zetten. En dat komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede.”

Zelf rolde hij per toeval het onderwijsvak in. Eigenlijk wilde Arjen Lubbers (38) stedenbouwkundige worden, maar hij switchte toch naar de lerarenopleiding en staat nu al weer 15 jaar met plezier voor de klas. Naast docent Geschiedenis aan het Koning Willem II College in Tilburg is hij een bevlogen coördinator van negen WON-scholen in het zuiden van het land. 

“Er moet nog veel gebeuren, maar de veranderbereidheid bij de docenten is groot”, vertelt Arjen Lubbers trots. “Iedereen is superenthousiast om deel te nemen aan regionale studiedagen over hoe we WON-onderwijs in de praktijk verder kunnen ontwikkelen. En hoe we nog beter kunnen samenwerken bij het ontwikkelen van lesmaterialen. We willen de W van wetenschap van de VWO-scholen samen naar een steeds hoger niveau tillen. Dat is goed voor de leerlingen, maar ook voor de docenten zelf. Het komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede, meent hij.” De afgelopen weken heeft hij de scholen in zijn regio bezocht om te vragen wat ze van hem als regiocoördinator verwachten. Maar ook om te vertellen wat hij van de scholen verwacht. “En ik ging elke keer met een goed gevoel en een hoofd vol ideeën weg.”

Buiten eigen poorten

Het leuke aan regiocoördinator zijn, vindt Arjen dat hij naast zijn reguliere werk iets heel anders kan doen. “Ik vind het mooi dat ik buiten de poorten van mijn eigen school kom en kan ervaren hoe het WON-onderwijs elders wordt vormgegeven. Mijn eigen nieuwsgierigheid wordt daardoor bevredigd. Het is mooi om te merken dat collega’s willen investeren in kennisdeling. En bouwen aan die lerende netwerken, geeft me veel energie!”