IN-COMPANY – Schoolspecifieke leergang

Wanneer het aantal aanmelding van één school hoog is (min. 8 deelnemers), kan er ook gekozen worden voor een in-company traject. Er is al vanuit diverse scholen belangstelling getoond voor een schoolspecifieke leergang en hier willen we dan ook samen met de UU de mogelijkheid voor bieden. We horen het graag wanneer uw school interesse heeft in dit traject.

 

Direct aanmelden

Praktische informatie:

  • De kosten voor dit traject bedragen € 1270,- per deelnemer. (Gereduceerd tarief voor WON partners.
  • Bij voorkeur worden minimaal 2 deelnemers per school afgevaardigd, om het leerrendement te optimaliseren.
  • De scholing vindt in principe plaats in Utrecht. Bij voldoende aanmelding vanuit een regio, zal de scholing plaatsvinden op een nader te bepalen locatie op een van de WON-scholen.
  • Cursusdata en locaties worden in overleg met de trainers vastgesteld en zo spoedig mogelijk met u gedeeld.

 

 

Aanmelden is meedoen!

Voor de inzet op hun eigen school is het voor WON-trainers en hun scholen belangrijk om op tijd te weten waar ze aan toe zijn. Mocht na 5 juni blijken dat een aangemelde docent toch niet mee kan doen, dan is dit in principe geen probleem. De plek kan ingevuld worden door iemand anders van school of een collega van een andere school uit de regio. Om last-minute afzeggingen te voorkomen waar de WON-trainers en hun scholen de dupe van zijn, willen we u vragen dit te honoreren. Op 1 juli brengen we 50% van de kosten voor de scholing in rekening, de overige 50% op 1 september.