Praktische informatie
  • De SPOC bestaat uit 4 thema’s. De inhoud van deze thema’s wordt aangeboden op een besloten platform.
  • Naast toegang tot het platform en (digitale) ondersteuning van Mariet Vrancken bestaat de scholing uit een startbijeenkomst en 4 intervisiebijeenkomsten. De intervisiebijeenkomsten vinden plaats op WON-scholen, in groepen van 15 docenten.
  • Actieve deelname aan de SPOC vraagt ongeveer 1 uur per week. Per thema wordt 4 weken de tijd genomen. De scholing start in september 2022 en eindigt in januari 2023. Het platform blijft toegankelijk tot september 2023.
  • We adviseren deelname met minimaal 6 docenten per school.
  • Iedere deelnemende school heeft een cursusleider. Als je met minimaal 6 docenten deelneemt aan deze scholing, mag de cursusleider gratis deelnemen.
  • De cursusleider heeft oog voor actieve betrokkenheid van de deelnemers en organiseert (bijvoorbeeld eens per 2 weken) gezamenlijke momenten voor studie of reflectie.
  • De kosten voor deelname zijn €325,- per deelnemer. Bij minimaal 6 inschrijvingen, mag de cursusleider gratis deelnemen.