Home > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik lid worden van WON?

Elke school met een vwo-afdeling kan lid worden van WON. Om lid te worden gelden een aantal belangrijke regels en afspraken, vastgelegd in de prestatieafspraken.

WON-scholen staan voor de kwaliteit van onderwijs en de professionaliteit van hun docenten. Binnen de regionale structuur en het landelijke netwerk geldt dat van elke school wordt verwacht dat deze actief participeert. Een school gaat nauw samenwerken met collega’s in een regio en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het referentiekader en de kwaliteit van het onderwijsprogramma van WON.

WON werkt met een toetredingsprocedure die bestaat uit een oriëntatiefase, een fase van planvorming en de toetreding. Als de school de verschillende stappen in de procedure goed doorloopt, kan het partnerschap van WON worden bevestigd. Het bestuur van WON besluit daarover. Bestaande WON-scholen in een regio hebben een stem in de toetreding van een nieuwe school. Van belang is dat zij erop vertrouwen dat er een gelijkwaardige partner instapt.

Overweegt u het lidmaatschap van WON voor uw school? Vraagt u dan een informatiepakket aan via e-mail.

Hoe krijg ik toegang tot het WON-platform?

Toegang tot het WON-platform krijgt u als u werkzaam bent als docent, coördinator of schoolleider op een WON-school. Uw naam en mailadres moeten geregistreerd staan in het online platform. Als dat het geval is, ontvangt u een persoonlijke login. Toegang krijgt u enkel met een schooladres. Bent u een nieuwe medewerker van een WON-school? Dan kunt u zich via uw coördinator melden.  Aanmelden of problemen met toegang? Laat u het ons weten via won@pesant.nl

Ik ben zelf al (lang) bezig op school met oriëntatie op wetenschap, kan ik dan lid worden?

WON-scholen geven binnen het academisch referentiekader van WON allemaal op hun eigen wijze invulling aan het programma ter oriëntatie op wetenschap. Bestaande activiteiten en initiatieven in scholen die tot doel hebben de wetenschapsvorming te stimuleren, kunnen daarin een plek krijgen. Cruciaal is dat WON leidt tot een programma en een ontwikkelingslijn voor leerlingen vanaf leerjaar 1 tot en met het eindexamen. WON is meer dan een enkel project. Als die visie past binnen uw school, dan is het interessant om u te oriënteren op het lidmaatschap.

Ik probeer contacten te leggen met universiteiten. Kan WON iets voor mij betekenen?

WON ondersteunt haar partnerscholen in het maken van de verbinding met universiteiten in de verschillende regio’s. We kunnen bijvoorbeeld in overleg met de Raad van Advies verkennen wat er mogelijk is om contacten aan te gaan. Praktisch adviseert en ondersteunt het programmabureau regio’s desgewenst om de samenwerking met universitaire partners een meer duurzame vorm te geven.  

Ik wil een kijkje nemen op een WON-school, kan dat?

WON-scholen zijn altijd graag bereid om leerlingen, ouders en collega’s te ontvangen die belangstelling hebben voor het programma. Check het overzicht van WON-scholen voor een school bij u in de buurt.

Scholen die vragen hebben kunnen ook contact opnemen met het programmabureau via won@pesant.nl

Waar vind ik een WON school?

Er zijn ruim 50 WON-scholen verspreid over Nederland. In het overzicht op deze website vindt u alle scholen.

Waarom kan ik niet direct lid worden van WON?

WON werkt met een toetredingsprocedure. Tweemaal per jaar: in januari en in augustus kunnen scholen instappen, mits de toelatingsprocedure goed wordt doorlopen.

De school bereidt het lidmaatschap voor op basis van de prestatieafspraken die gelden voor de partners van WON. Een afspraak is dat docenten en coördinatoren zich professionaliseren. In de prestatieafspraken is bijvoorbeeld ook vastgelegd dat WON-scholen zich inzetten voor de ontwikkeling van een leerlijn. Voor een dergelijke ontwikkeling in een school is intern draagvlak nodig. Dat kost tijd. In het kader van deze afspraken staat WON voor langdurig partnerschap met haar leden. WON is geen tijdelijk project, maar een duurzaam programma en dat vraagt om betrouwbare partners die daar met elkaar aan bijdragen. Een school die lid wil worden van WON moet duidelijk kunnen maken hoe aan deze afspraken invulling wordt gegeven.

Wanneer is de jaarlijkse WON-manifestatie?

De jaarlijkse WON-manifestatie vindt meestal plaats in oktober. Zodra de datum bekend is wordt deze gepubliceerd op deze website.

Ik ben een externe partner: kan ik iets bijdragen aan WON?

WON is altijd op zoek naar externe partners, zoals onderzoeksinstituten of wetenschappers. Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor u? Neemt u dan contact op met het programmabureau: won@pesant.nl

Wat is de WON-manifestatie?

De WON-manifestatie is een jaarlijkse wedstrijd voor leerlingen van alle WON-scholen.  Leerlingen presenteren tijdens deze wedstrijd hun eigen onderzoek. Zo delen zij met elkaar kennis en expertise op het gebied van onderzoekend leren en leren onderzoeken. Het werk van leerlingen wordt beoordeeld door een vakjury van wetenschappers. De manifestatie vindt meestal plaats in oktober. Zodra de datum van de manifestatie vastligt, wordt deze op de website gepubliceerd. Elke regio heeft zijn eigen voorrondes. Deze vinden plaats in mei en juni. Nieuwsgierig naar de laatste manifestatie? Kijk dan hier voor een indruk van deze dag.