Home > WON scholen

WON-school worden?

Elke school met een vwo-afdeling kan lid worden van WON. Om lid te worden gelden een aantal belangrijke regels en afspraken, vastgelegd in de prestatieafspraken.

WON werkt met een toetredingsprocedure die bestaat uit een oriëntatiefase, een fase van planvorming en de toetreding. Als de school de verschillende stappen in de procedure goed doorloopt, kan het partnerschap van WON worden bevestigd. Het bestuur van WON besluit daarover. Bestaande WON-scholen in een regio hebben een stem in de toetreding van een nieuwe school. Van belang is dat zij erop vertrouwen dat er een gelijkwaardige partner instapt.

Overweegt u het lidmaatschap van WON voor uw school? Vraagt u dan een informatiepakket aan bij het WON programmabureau.

Neem contact met ons op

Samenwerking binnen WON

Docenten, coördinatoren en schoolleiders van WON-scholen delen hun kennis en ervaring met elkaar in het samenwerkingsverband van een regio. Dat doen zij in vergaderingen, werksessies, leernetwerken en inspiratiesessies. Een aantal keren per jaar ontmoeten de verschillende partners elkaar tijdens werkconferenties en professionaliseringsbijeenkomsten.

Via het (besloten) online platform van WON delen de partners kennis, ervaring, inspiratie en nieuws met elkaar.

Lees verder