Home > Wat is WON? > Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Leden

Hoe kom ik in contact met andere WON-scholen?

Jouw landelijke WON-coördinator kan je in contact brengen met andere WON-scholen. Stuur hem of haar een e-mail. Weet je niet wie jouw coördinator is? Mail dan naar won@pesant.nl en dan helpen we je verder.

Waar vind ik de WON-activiteitenkalender?

De WON-activiteitenkalender staat in de WON-bibliotheek en op deze pagina. Mocht dat vragen oproepen, mail dan naar won@pesant.nl

Hoe kan ik WON-folders en WON-posters bestellen?

In de WON-bibliotheek vind je een bestelformulier dat je kunt invullen en kunt opsturen naar won@pesant.nl. Wij gaan er dan zo snel mogelijk mee aan de slag!

Mijn toegang tot de WON-bibliotheek werkt niet, wat moet ik doen?

Voor toegang tot de bibliotheek raadpleeg je de inloggegevens die je eerder van WON hebt ontvangen. Heb geen inloggegevens meer? Of kun je ze niet vinden? Mail dan naar: wonbibliotheek@pesant.nl en dan zorgen wij ervoor dat je account gereset wordt.

Kwaliteit

Word ik begeleid bij de implementatie van WON in mijn school?

Ja, als school word je gekoppeld aan een landelijke WON-coördinator die veel ervaring heeft met het WON-onderwijs en contact heeft met WON-scholen bij jou in de buurt. Hij of zij begeleidt je bij al je vragen en neemt regelmatig contact met je op. Daarnaast leer je ook veel van andere WON-scholen tijdens alle (online en fysieke) bijeenkomsten, alle informatie in de WON-bibliotheek en je eventuele deelname aan scholing.

Heeft WON contact met wetenschappers?

Ja. We betrekken wetenschappers bij de bijeenkomsten die we organiseren voor WON-docenten en schoolleiders. Zij zijn daar aanwezig of we gebruiken hun input om de bijeenkomst vorm te geven. Daarnaast organiseren we regelmatig WON-online sessies voor leerlingen, waarbij zij in gesprek gaan met een wetenschapper rondom een bepaald thema. We kunnen bij behoefte de wetenschappers ook koppelen aan individuele scholen.

Hoe zorg ik ervoor dat ons WON-onderwijs zich blijft ontwikkelen?

WON heeft een kwaliteitszorgcyclus die je als school doorloopt. Het doel van de kwaliteitszorgcyclus is om, vanuit het waarderend perspectief, de ontwikkeling van de WON-scholen te stimuleren. De totale cyclus duurt vier jaar. De eerste drie jaar van de cyclus bestaat uit zelfevaluaties en collegiale visitaties. In jaar vier van de cyclus vindt een reguliere audit plaats. We verwachten van elke WON-school minimaal dat deze in ontwikkeling is: gericht op de eigen ontwikkelpunten, in een tempo dat past bij de school.

Lidmaatschap

Kan ik meer informatie of voorbeelden krijgen van het WON-onderwijs?

Ja dat kan! Neem contact op via het contactformulier en ontvang via de mail onze brochures en het academisch referentiekader waarin we uitleggen langs welke ontwikkellijnen en met welk perspectief de wetenschappelijke vorming van de leerling plaatsvindt. Vervolgens kunnen we je koppelen aan een landelijke WON-coördinator die je meer kan vertellen over WON in de praktijk, lesmaterialen en de community.

Overweegt u het lidmaatschap van WON voor uw school? Vraagt u dan een informatiepakket aan via e-mail.

Hoe word ik partner van WON?

Allereerst geef je je interesse door via het contactformulier en gaan we vrijblijvend met je in gesprek over jullie motivatie, jullie visie en de wederzijdse verwachtingen. Vervolgens nemen we de samenwerkingsovereenkomst door en na ondertekening ben je in eerste instantie lid voor één jaar. Tijdens dat jaar vormen jullie een WON-docententeam en schrijven jullie een implementatieplan. Je wordt hierbij begeleid door de landelijke WON-coördinator, je kunt gebruik maken van alle (les)materialen in de WON-bibliotheek en je ontmoet andere WON-scholen tijdens de landelijke bijeenkomsten. Na het jaar voeren we een evaluatiegesprek om te bepalen of jullie je langdurig aan WON verbinden.

Wat wordt er van mij verwacht in het partnerschap?

WON is een community, waarin laagdrempelig contact en van elkaar leren centraal staan. We verwachten van alle partners dat zij:

  • Een gedragen WON-visie hebben;
  • Aandacht hebben voor professionele ontwikkeling van docenten;
  • Zorgdragen voor de continuïteit, collegiale steun en feedback van het WON-programma in school;
  • Een WON-coördinator en -team in de school aanstellen en daar tijd voor faciliteren
  • Wetenschapsoriëntatie zichtbaar is in lessen, projecten, resultaten van profielwerkstukken en leerling-activiteiten;
  • Samenwerken met andere scholen en kennis en ervaringen delen (tijdens bijeenkomsten, in de bibliotheek etc.);
  • Bijdragen aan de community door aanwezig te zijn tijdens bijeenkomsten, te helpen in de organisatie van bijeenkomsten, deel te nemen aan gezamenlijke projecten en collegiale visitaties uit te voeren.

Wat gebeurt er met mijn lidmaatschapsbijdrage?

WON heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de community (subsidies, lidmaatschapsbijdragen en donaties) wordt geheel geïnvesteerd in de organisatie van WON, de begeleiding van de WON-scholen, de thema- en leerlingbijeenkomsten en het optimaliseren van het WON-onderwijs.

Professionalisering

Wat is het verschil tussen de SPOC en de Leergang Onderzoeksdidactiek?

Het verschil zit in de onderwerpen die worden behandeld, de manier van leren en de intensiteit. De leergang onderzoeksdidactiek is gericht op het ontwerp van onderwijs en de toepassing van didactiek met het accent op ‘leren onderzoeken’. Deelnemers ontwerpen onderwijs in de context van hun eigen vakgebied, experimenteren daarmee via een leercyclus en doen zelf onderzoek; wat werkt, waarom en hoe. Het is een waardevol, en (tijds)intensief traject met meerdere fysieke bijeenkomsten, reflectie, evaluatie en feedback.

In de SPOC ligt het accent op de pedagogiek en didactiek van het onderzoekend leren: hoe stimuleer je in jouw lespraktijk de vorming van de onderzoekende attitude? De SPOC wordt aangeboden in hybride vorm en biedt deelnemers wat meer flexibiliteit in de leermomenten. Het is daarmee minder (tijds)intensief. Je zou kunnen zeggen dat de SPOC een iets lagere drempel heeft om de ontwikkeling van het WON-onderwijs te stimuleren.

Ik heb leergang onderzoeksdidactiek al gevolgd, is het dan nog van toegevoegde waarde om ook aan de SPOC mee te doen?

Ja, omdat de leergang en de SPOC aanvullend op elkaar zijn en elkaar versterken. Ze gaan beide in op andere onderwerpen en hebben een andere manier van leren. Klik hier om meer te lezen over beide scholingstrajecten!