Interieurs die spreken

Prof. dr. Johan de Haan

Leerjaar 1/2
Paleis Het Loo heeft een eeuwenoude geschiedenis waarin de Oranje-dynastie een centrale plek heeft. Via de paleisinterieurs lieten zij de buitenwereld zien wie zij waren en welke macht en tradities zij vertegenwoordigden. Johan de Haan legt uit hoe hij als architectuurhistoricus en conservator de verhalen en personen uit de paleisgeschiedenis tot leven wekt door de inrichting van het paleis.

Bekijk hiernaast de introductie op het onderwerp van Johan de Haan.

Voor- en nadelen van tweetaligheid

Prof dr. Merel Keijzer

Leerjaar 3
Taal leren doen we allemaal en op de middelbare school leer je ook nog vreemde talen. Professor Merel Keijzer is vooral geïnteresseerd in wat er in je hoofd gebeurt als je taal leert. Wat is de rol van taal in de hersenen? En kun je taal misschien ook als therapie gebruiken, bijvoorbeeld om gezond ouder te worden? Deze workshop gaat over taal, maar je maakt ook een uitstapje naar de medische wetenschap.

Bekijk hiernaast de persoonlijke uitnodiging van Merel Keijzer.

Migratie naar Nederland na de tweede wereldoorlog

Prof. dr. Leo Lucassen

Leerjaar 4/5
Nederland kent een lange traditie als immigratieland. Al in de 17e eeuw vestigden zich grote groepen vanuit Duitsland, Frankrijk en andere delen van Europa in de Republiek. Na de tweede wereldoorlog ontstonden aanzienlijke migratiebewegingen door dekolonisatie en van arbeidsmigranten. Er zijn weinig thema’s waar in de politiek zo fel en emotioneel over gedebatteerd wordt als over migratie en het integratieproces van migrantengroepen. Maar met welke instrumenten kijkt een historicus en sociaal-wetenschapper naar vraagstukken als integratie, burgerschap en identiteitsontwikkeling? Hoe verhouden wetenschappelijke inzichten zich tot het politieke debat en overheidsbeleid?>

Het filmpje van Leo Lucassen volgt binnenkort!

Robotica

Dr. Barry Fitzgerald

Leerjaar 1/2/3
In Secrets of Superhero Science neemt Barry Fitzgelrald je mee naar de wereld van superhelden en hun superkrachten. Hij legt de wetenschap achter de superkrachten uit en legt uit hoe ontwikkelingen in de wetenschap in de toekomst kunnen leiden tot de opkomst van “superkrachten” in de alledaagse werkelijkheid. Eén van de ontwikkelingen waarmee hij zich bezig houdt, zijn de mogelijkheden van robotica, maar Barry laat je ook nadenken over zaken als de ethische kant van superkrachten. Dr. Fitzgerald heeft ook zijn eigen Youtube kanaal waarop je alvast een voorproefje krijgt.

Naar het YouTube kanaal!

Bekijk hiernaast de uitnodiging van Barry Fitzgerald!

Sustainable Energy

Dr. Maria Gelvez-Rueda

Leerjaar 3
De zon is een bron van energie waar de mens genoeg aan zou kunnen hebben. De kunst is om die zonne-energie op een efficiënte manier om te kunnen zetten in bruikbare energie voor industrie, mobiliteit en huishoudens. Dit is waar Maria dagelijks aan werkt met haar collega’s van SET: ‘sustainable energy techniques’. In haar presentatie zal ze uitleggen met welke technieken en modellen zij in haar onderzoek werkt en wat nieuwe inzichten kunnen opleveren.

Bekijk hiernaast de introductie door Maria Gelvez-Rueda.

Kanker: niets om bij stil te staan?

Dr. Martijn Stuiver

Leerjaar 4/5
Martijn Stuiver is klinisch epidemioloog en doet onderzoek naar de klachten en problemen die mensen hebben als gevolg van kanker. Hoe kunnen ze hier het beste mee geholpen worden? Dat begint al bij de voorbereiding op de behandeling en gaat door in perioden van oncologische behandeling. Belangrijke vragen hebben betrekking op de effectiviteit van trainingen, waarmee patiënten de behandeling beter kunnen doorstaan en wat beweging bij kan dragen aan een optimaal herstel.

Bekijk hiernaast de persoonlijke uitnodiging van Martijn Stuiver!

Future U

Aniek Siezenga MSc.

Leerjaar 1/2
Preventie is beter dan straf. Met nieuwe inzichten in de werking van het brein en beïnvloeding van gedrag, komen er ook nieuwe mogelijkheden om crimineel gedrag tegen te gaan. In het ERC-onderzoeksprogramma ‘CRIMETIME’ werkt Aniek Siezenga aan de ontwikkeling van Virtual Reality en smartphone-interventies voor jonge delinquenten. In haar presentatie zal Siezenga uitleggen van welke kennis inzichten zij profiteert. Daarna worden leerlingen aangemoedigd om na te denken over effectieve middelen om jongeren na te laten denken over hun eigen toekomst.

Bekijk hiernaast de introductie door Aniek Siezenga!

De economie van de toekomst, waarin waarde het wint van geld.

Dr. Kees Klomp

Leerjaar 3
De grenzen van het systeem waarin economische groei boven alles gaat zijn bereikt. Overal ter wereld gaan de sociale en ecologische alarmbellen af. De planeet is op, net als de meeste mensen. Gelukkig lonkt er een alternatief. Sterker nog, volgens betekeniseconomie-expert Kees Klomp zijn we allang een onomkeerbaar pad ingeslagen richting een systeem waarin niet de markt en winstmaximalisatie, maar gemeenschappen en de aarde centraal staan.

Het filmpje van Kees Klomp volgt binnenkort!

Jeugdpsychologie en seksualiteit

Dr. Maerten Prins

Leerjaar 4/5
Dr. Maerten Prins werkt als sociale en -cultuurpsycholoog aan de Universiteit van Nijmegen. Hij geeft colleges over bijvoorbeeld psychologie van het geluk of psychologie van seksualiteit. In zijn colleges laat hij studenten nadenken over het nut en de waarde van onderzoek op dat gebied. Er wordt allerlei onderzoek gedaan op dit gebied, maar is dat onderzoek altijd even betrouwbaar? Waaraan moet een onderzoek voldoen wil je echt iets kunnen zeggen over de gevonden gegevens. Aan de hand van een onderzoek dat zijn studenten hebben gedaan over de vraag: “Kan een man het ruiken wanneer een vrouw ovuleert?” gaan jullie wat leren over de waarde van onderzoek en het belang van transparant en betrouwbaar onderzoek.

Bekijk hiernaast de persoonlijke uitnodiging!