Home > Nieuws > Wetenschapsoriëntatie op RSG Simon Vestdijk in Harlingen

Wetenschapsoriëntatie op RSG Simon Vestdijk in Harlingen

Op de RSG Simon Vestdijk kiezen leerlingen in de brugklas vwo ofwel voor het vak wetenschapsoriëntatie, ofwel voor het vak onderzoek & ontwerp (O&O). Het vak ‘algemene wetenschappen’ was reeds lang ingeburgerd, als extra voor vwo-leerlingen. Er was al een jarenlange traditie om de doelen van wetenschapsoriëntatie na te streven. Sinds we een aantal jaren geleden aansluiting vonden bij de WON-academie kreeg dit voornemen vastere vorm in de school, onder andere door uitwisseling met andere scholen.

Lees hier het volledige artikel.