Home > Nieuws > Ruimte maken voor het echte werk

Ruimte maken voor het echte werk

Bijna tijd om volop te genieten van de zomervakantie.

Over genieten gesproken, de WON-leerlingen en docenten kunnen er wat van.  Ondanks dat WON-scholen overvolle programma’s hebben en er veel van hen wordt gevraagd, maken zij ruimte voor didactiek, waarin ze verbinding maken tussen onderwijs en wetenschap. In onderzoeksprojecten of door integratie van WON-onderzoeksvaardigheden binnen vakdidactiek. Bovendien maken ze ruimte om om samen met hun leerlingen hun ervaringen te delen tijdens de landelijke WON-manifestaties. Waarom doen ze dat?

Tijdens de WON-manifestaties is het volop genieten. Je ziet leerlingenteams die ‘aan staan’, omdat ze werken aan vraagstukken waar ze écht belangstelling voor hebben en waar ze zelf onderzoekend mee aan de slag gaan. Ik zie stralende leerlingen die complexe vraagstukken stap voor stap afpellen en hun hypotheses (of ‘vooroordelen’) kritisch tegen het licht houden. Van brugklassers tot bovenbouw, zonder uitzondering blijken ze in staat hun bevindingen goed beargumenteerd, goed opgebouwd en in behoorlijk Nederlands te delen met het publiek. Iedereen met hart voor onderwijs geniet en snapt dat dit ‘het echte werk’ is. Leerlingen die zich uitgedaagd en gewaardeerd voelen, vraagstukken verhelderen, verschillende bronnen raadplegen, data verzamelen en analyseren enzovoort. Zo krijgen, naast onderzoeksvaardigheden, ook basisvaardigheden aandacht in een betekenisvolle context.

Dit noem ik ‘het echte werk’: uitdagende leervormen met een stevige methodische (WON) basis en met een berg plezier en trots voor zowel leerlingen als docenten.

Mooi werk. Genieten.

Fijne vakantie allemaal!

Paul Vermeulen, voorzitter WON