Home > Nieuws > Leerlijn Pre-Academisch Onderwijs

Leerlijn Pre-Academisch Onderwijs

Het Don Bosco College in Volendam is lid van het WON-netwerk en heeft de leerlijn Pre-Academisch Onderwijs (PAO) in de vwo-onderbouw. Een inspirerend voorbeeld voor (WON-)scholen die zich afvragen hoe zij onderzoekend leren en leren onderzoeken op hun school vorm kunnen vormgeven.  Jan Visscher, landelijk WON-coördinator, interviewde Kim Blankendaal, o.a. docente PAO, scheikunde en natuurkunde op het Don Bosco over de ontwikkeling van deze leerlijn. Een selectie uit dat interview lees je hier.

PAO

Het Pre-Academisch Onderwijs op het Don Bosco houdt in dat de vwo-leerlingen vanaf klas 1 t/m 3 PAO als vak volgen waarin ze algemene academische kennis en vaardigheden uit verschillende vakgroepen ontwikkelen en ervaren. Deze vakoverstijgende doorlopende leerlijn wordt in de bovenbouw van het VWO voortgezet tot aan het profielwerkstuk. Zo start PAO in vwo-1 met een inleiding op de wetenschap en sluiten leerlingen vwo-4 af met een vwo-vaardigonderzoek. Daartussen volgen ze modules zoals presenteren, observeren en experimenteren. In elke module ontwikkelen leerlingen aan de hand van praktische opdrachten nieuwe vaardigheden of verdiepen ze aangeleerde.

Advies

Wat is je advies aan andere WON-scholen om een leerlijn onderzoeksvaardigheden te ontwikkelen en uit te rollen in school? Kim: “Zorg als eerste dat het als vak zichtbaar wordt op de lessentabel. Wij geven ook een cijfer als onderdeel van de determinatie. Alleen losse onderzoeksprojectjes aanbieden vanuit de vakken maakt het kwetsbaar als er bijvoorbeeld tijdgebrek is. Daarbij is het belangrijk een coördinator aan te stellen die de kar trekt en de leerlijn in de gaten houdt. Tot slot zijn een gedeelde visie, missie en doelen essentieel als startpunt om met elkaar aan de slag te gaan vanuit verschillende vakken. Zo maak je mensen enthousiast als ze werken vanuit hun eigen expertise.”

Nieuwsgierig geworden naar de leerlijn PAO en wil je meer weten? Leden van het WON-netwerk kunnen in de WON-bibliotheek de leerlijn vinden om te downloaden. Kim Blankendaal kun je een PB sturen. Informatie over WON als netwerk is te vinden via www.wonakademie.nl of won@pesant.nl.