Home > Nieuws > Wetenschapsorientatie in literatuuronderwijs

Wetenschapsorientatie in literatuuronderwijs

LitLab is aan de Universiteit Utrecht ontwikkeld als een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. LitLab werkt graag samen met docenten Nederlands. WON-docenten die interesse hebben in een academische benadering van literatuuronderwijs worden van harte uitgenodigd contact op te nemen LitLab.

LitLab  is een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school. Door middel van digitale experimenten kunnen bovenbouwleerlingen proeven van academisch onderzoek naar de Nederlandse literatuur in brede zin: van Middelnederlandse verhalen tot hedendaagse popmuziek. Daarnaast zijn er leesclubs waarin leerlingen leren de boeken die ze lezen vanuit onderzoeksvragen te bespreken. De lessen sluiten aan bij recent academisch onderzoek en richten zich voor nu op het gebruik van digitale methoden en collecties die voor iedereen toegankelijk zijn. Voor leerlingen die verder willen werken in die lijn, is er hulp bij het schrijven van een profielwerkstuk. Zo vormt LitLab een schakel tussen leerlingen, docenten en onderzoekers. LitLab werd ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht maar is het resultaat van samenwerkende onderzoekers van verschillende universiteiten.

LitLab werkt graag samen met docenten Nederlands. WON-docenten die interesse hebben in een academische benadering van literatuuronderwijs worden van harte uitgenodigd contact op te nemen via info@litlab.nl. LitLab zoekt docenten die het leuk vinden om zelf onderzoek naar literatuuronderwijs te doen en zo LitLab verder uit te bouwen. Ook het bestaande materiaal kan nog uitvoeriger worden getest.